De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat in per 1 januari 2020. Deze wet heeft als doel om de verschillen tussen werknemers in vaste dienst en werknemers met flexibele contracten te verkleinen. Een hele belangrijke verandering heeft betrekking op de inhuur van tijdelijk personeel en inhuurkrachten zoals payrollmedewerkers en oproepkrachten. Zo moet je de oproepmedewerker voortaan minstens 4 dagen van tevoren oproepen. Hoe werkt dit in branches zoals de horeca en de zorg? Skednet gaat in dit artikel nader in op de effecten van de WAB voor je personeelsrooster.

Oproeptermijn van 4 dagen voor oproepkrachten

Als werkgever heb je voortaan een oproeptermijn van 4 dagen voor oproepkrachten. Dit kan best lastig zijn in branches als de horeca en de zorg, waar je vaak ad-hoc op omstandigheden wilt kunnen reageren in je rooster. De oproepkracht houdt recht op loon over die uren als je dit werk minder dan 4 dagen van tevoren afzegt. Bovendien hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep, als je deze op kortere termijn doet dan die 4 dagen. In een cao kunnen wel afspraken worden gemaakt om de termijn van 4 dagen te verkorten tot 1 dag. In de horeca werkt de Koninklijke Horeca Nederland momenteel aan goede afspraken voor deze branche. Omgekeerd heeft een oproepmedewerker overigens dezelfde afzegtermijn, dus 4 dagen.

Arbeidsvoorwaarden en contracten

En wees je ervan bewust dat als je vergeet om dit schriftelijke aanbod te doen, de medewerker dan het loon kan opeisen dat hij niet ontvangen heeft door het ontbreken van de aanbieding. Met Skednet is dit eenvoudig te ondervangen door automatische alerts op benodigde contractacties, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan én zodat je medewerkers op tijd hun roosters weten of hun aanbod ontvangen.

Transitievergoedingen

Ook veranderen de regels omtrent ontslag en transitievergoedingen. Zo komt er onder andere de extra reden voor ontslag op cumulatiegrond. Dit betekent dat een medewerker ook ontslagen kan worden in geval van een combinatie van omstandigheden. Ook worden de regels voor transitievergoedingen aangepast. Per 1 januari wordt de transitievergoeding vanaf dag 1 berekend. Oók bij ontslag in de proeftijd of bij een contract voor bepaalde tijd dat niet wordt verlengd. Dat is een grote aanpassing van de huidige situatie: nu hoef je pas met transitievergoedingen bezig na 2 jaar.

Tijdelijk personeel en ketenbepaling

Een belangrijke wijziging vindt plaats bij de regels rondom tijdelijk personeel en de ketenbepaling. Het is straks toegestaan om medewerkers langer in tijdelijke dienst te houden, namelijk 3 jaar in plaats van 2 jaar. En niet onbelangrijk: de verplichte pauze tussen tijdelijke contracten wordt verkleind van 6 naar 3 maanden. Let op: dit is alleen mogelijk bij terugkerend tijdelijk werk dat iemand maximaal 9 maanden per jaar voor je uitvoert. En er moeten bovendien afspraken over staan in de cao. Houd ook in de gaten dat als je een medewerker al  2 jaar in dienst hebt voor 1 januari 2020,  dan geldt de nieuwe ketenregeling niet. Loopt het tweede jaar na 1 januari 2020 door, dan geldt de ketenregeling wel. Dan mag je dus drie contracten in een periode van 3 jaar geven. Meer info over de details vindt je bij de overheid.

Meer weten over de effecten van de WAB op jouw personeelsplanning?

We besteedden al eerder aandacht aan andere wettelijke veranderingen die ingaan in 2020 en die effect hebben op je personeelsplanning. Wil je graag eens bekijken wat Skednet kan doen om deze nieuwe wetgeving zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans  soepel in je organisatie te integreren? Neem dan contact op met Skednet!