Wist je dat er voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon, een regeling is die je een jaarlijkse tegemoetkoming geeft? Dit betreft de regeling lage-inkomensvoordeel (LIV). Uit gesprekken met klanten blijkt ons dat veel mensen deze regeling nog niet kennen en daarom dus mogelijk voordeel missen. Skednet zet daarom de regeling lage-inkomensvoordeel hier kort uit de doeken en wat deze mogelijk voor jou kan betekenen.

Wat is de regeling lage-inkomensvoordeel (LIV) precies?
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2017. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), dus voordeel in de vorm van loonkosten. Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon, krijgen een jaarlijkse tegemoetkoming, voor alle medewerkers die over al hun verloonde uren minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen.

Waarom is deze regeling in het leven geroepen? De overheid wil graag het voor werkgevers financieel aantrekkelijk te maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Heb jij recht op het LIV?
Wanneer kom je als werkgever in aanmerking voor het LIV? Je hebt recht op het LIV voor elke medewerker die voldoet aan alle volgende voorwaarden.
Je medewerker:

  • is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen;
  • had een gemiddeld uurloon tussen € 9,82 en € 12,29 in 2018, of heeft een gemiddeld uurloon tussen € 10,05 en € 12,58 in 2019;
  • heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
  • heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Hoeveel voordeel levert het LIV per medewerker?
Je ontvangt het LIV per medewerker, per verloond uur. Als je als werkgever recht heeft op het LIV, dan krijg je een bedrag per verloond uur met een maximum van totaal € 2.000 per jaar per medewerker. Hoeveel de tegemoetkoming precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn gemiddelde uurloon. Oftewel het slim plannen en roosteren van je medewerkers kan je besparing opleveren. Met Skednet kun je dit zeer eenvoudig organiseren.

Wat moet je doen om het LIV te ontvangen?
Je hoeft het LIV niet aan te vragen, maar je moet je loonaangiftes wel goed op orde hebben. Het UWV berekent op basis van je loonaangiften voor welke medewerkers je aanspraak maakt op het LIV. Het is daarom belangrijk dat je het aantal verloonde uren goed invult. En dat is heel eenvoudig door alle uren goed in te plannen en te registreren in Skednet.

Meer weten?
Wil je meer weten over het LIV? Kijk dan op de website van het UWV. Wil je meer weten over het gemak van correcte urenoverzichten via Skednet? Neem dan contact met ons op!