De nieuwe beleidsplannen zijn weer gepresenteerd op Prinsjesdag. Uit de stukken blijkt, dat er best veel gaat veranderen op het gebied van personeelsbeleid. En deze veranderingen kunnen ook effect hebben op je personeelsplanning. Skednet bespreekt vier regelingen die relevant zijn voor organisaties die medewerkers in dienst hebben of inhuren.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De eerste regeling die van invloed kan zijn op je personeelsbeleid en het inplannen van medewerkers betreft de Wet Arbeidsmarkt in Balans, afgekort WAB. Het doel van deze wet is de verschillen tussen werknemers in vaste dienst en werknemers met flexibele contracten te verkleinen. Plan je je medewerkers in met de software van Skednet? Dan is het heel eenvoudig om je roosters aan te passen op de nieuwe wetgeving én om ook de verloning de juiste update te geven.

Tijdelijk personeel en ketenbepaling

Een belangrijke wijziging vindt plaats bij de regels rondom tijdelijk personeel en de ketenbepaling. Het is straks toegestaan om medewerkers langer in tijdelijke dienst te houden, namelijk 3 jaar in plaats van 2 jaar. En niet onbelangrijk: de verplichte pauze tussen tijdelijke contracten wordt verkleind van 6 naar 3 maanden. Let op: dit is alleen mogelijk bij terugkerend tijdelijk werk dat iemand maximaal 9 maanden per jaar voor je uitvoert. En er moeten bovendien afspraken over staan in de cao.

Payrollmedewerkers en oproepkrachten

Belangrijke veranderingen vinden ook plaats op het gebied van overeenkomsten met payrollkrachten. Zij moeten namelijk voortaan minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen, als werknemers die bij je in dienst zijn, inclusief een passende pensioenregeling. Daarnaast veranderen de regels omtrent oproepwerknemer, die van groot belang zijn voor je personeelsrooster. De oproepmedewerker moet je voortaan minstens 4 dagen van tevoren oproepen. De oproepkracht houdt recht op loon over die uren als je dit werk minder dan 4 dagen van tevoren afzegt. In een cao kunnen afspraken worden gemaakt om de termijn van 4 dagen te verkorten tot 1 dag. Ook moet je een oproepmedewerker na 12 maanden een contract voor een vast aantal uren geven. Dit moet hetzelfde aantal uren zijn als de werknemer gemiddeld in de afgelopen 12 maanden voor je werkte. Met Skednet is dit allemaal makkelijk te verwerken, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan én zodat je medewerkers op tijd hun roosters weten.

Er zijn nog twee bepalingen uit de WAB die we kort willen aanstippen. De verandering in WW-premie: je gaat een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Ten tweede veranderen de regels omtrent ontslag en transitievergoedingen. Zo komt er onder andere de extra reden voor ontslag op cumulatiegrond. Ook worden de regels voor transitievergoedingen aangepast, mede in samenhang met de cumulatiegrond.

Aanvullend partnerverlof

Niet onbelangrijk als je veel medewerkers inroostert: de verandering in het aanvullend partnerverlof. Werknemers mogen, als hun vrouw of vriendin is bevallen, 5 weken onbetaald verlof opnemen met recht op een UWV-uitkering. Wij adviseren dit tijdig te bespreken en snel te verwerken in je rooster.

Invoering MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Heb je een MKB bedrijf? Dan is de invoering van de MKB-verzuim-ontzorgverzekering van belang voor je. Dit is een pakket aan maatregelen die de loondoorbetalingsverplichtingen bij zieke werknemers makkelijker en goedkoper moet maken voor kleine ondernemers.

Personeel extra belonen ruimere regeling

En tot slot: heel tevreden over je medewerkers die het hele jaar keihard hebben gewerkt voor je organisatie? Je kunt hen vanaf 2020 extra belonen met tot 2.000 euro hogere onbelaste vergoedingen dankzij een ruimere werkkostenregeling (WKR), ook bijvoorbeeld een vergoeding voor een sportabonnement.

Alles nog eens uitgebreid nalezen? Check dan deze site.

Neem op tijd actie voor je personeelsplanning!

Deze meeste van deze regelingen gaan in op 1 januari 2020. Je hebt dus nog een aantal maanden de tijd om je personeelsplanning en verloning aan te passen op deze wetgeving. Hulp nodig? Skednet helpt hier graag bij om je personeelsplanning voor te bereiden op het nieuwe jaar!