De kabinetsplannen voor 2022 zijn gepresenteerd op Prinsjesdag. Het kabinet is demissionair, waardoor veel maatregelen nog niet concreet zijn. Skednet licht een paar veranderingen uit die effect kunnen hebben op uw personeelsplanning- en beleid.

Lagere Aof voor mkb

Werkgevers in het mkb betalen vanaf 1 januari 2022 minder premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Bij ziekte van een werknemer moet u het loon doorbetalen. Ook moet u soms kosten maken om een werknemer te laten integreren na ziekte. De loondoorbetalingsverplichting wordt met nieuwe maatregelen makkelijker, goedkoper en duidelijker voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf. Concreet: de premie voor het Aof daalt voor mkb-ers met circa 1,0%-punt. Lees hier meer over de verlaging. Er is hierdoor mogelijk meer financiële armslag om je bedrijf te verzekeren tegen hoge arbeidsongeschiktheidskosten en om een werknemer in vaste dienst te nemen. En meer mensen in vaste dienst heeft effect op uw personeelsplanning. Met de app van Skednet kun je snel en eenvoudig de status of loonkosten in de planning aanpassen. Hierdoor zie je direct wie je wanneer het beste in kan plannen.

Ouderschapsverlof deels betaald

De eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof zal worden betaald door de overheid, naar verwachting per 2 augustus 2022. Ouders krijgen dan voortaan van het UWV een uitkering van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Het betaalde verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De andere 17 weken kunnen nog steeds (onbetaald, tenzij anders overeengekomen) tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Deze regeling is bedoeld om ouders te stimuleren het verlof daadwerkelijk op te nemen en zo werk en zorg goed te combineren. Je medewerkers kunnen er dus mogelijk vanaf medio 2022 vaker voor gaan kiezen om (langer) ouderschapsverlof op te nemen, vooral vaders. Dit wil je natuurlijk goed verwerken in je planning en anticiperen op mogelijke tijdelijke vervanging. Met de online personeelsplanning van Skednet regel je dit snel.

Verruiming WKR

Dit is van belang voor werkgevers die de werkkostenregeling (WKR) gebruiken. Via de WKR kunt u een deel van het totale fiscale loon van uw werknemers gebruiken voor vergoedingen, de zogeheten vrije ruimte. Hierover betaal je geen loonbelasting. Denk hier bijvoorbeeld aan reiskosten, telefoons of computers voor uw werknemers. Deze vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt vergroot. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom wordt verhoogd van 1,7% naar 3%. Lees hier meer over deze verruiming.

Kabinetsplannen en gevolgen: meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijke effecten van de kabinetsplannen op je personeelsplanning en hoe het platform van Skednet je rooster eenvoudig futureproof maakt? We helpen je graag, dus neem contact met ons op!

Bron afbeelding: rijksoverheid.nl