Begin dit jaar werden FNV Horeca, CNV Vakmensen en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) het eens over een nieuwe cao voor de horeca. Deze aanpassingen moeten bijdragen aan een gezondere balans tussen werk en privé. Per 1 april 2022 en per 1 januari 2023 stijgen de lonen van werknemers uit de horeca. We nemen de belangrijkste wijzigingen voor werkgever en werknemer met je door, want wat verandert er nou precies?

Waarom deze veranderingen?

De horeca heeft het moeilijk sinds het begin van de corona crises. Alles is inmiddels weer terug naar het ‘normaal’, maar corona heeft zijn sporen nagelaten. Het vinden en behouden van personeel in de horeca is lastiger dan ooit. Er moeten dus zeker veranderingen plaatsvinden om zo de branche weer wat aantrekkelijker te kunnen maken voor werknemers. Een goed werkgeverschap is hiervoor essentieel. 

Hiermee wordt niet alleen gedoeld op de loonstijging, maar ook op een gezonde balans tussen werk-privé die door middel van duidelijke afspraken in de arbeidsvoorwaarden moet worden vastgelegd. 

Wat gaat er veranderen?

Misschien wel de belangrijkste wijziging die gaat plaatsvinden is dat de lonen periodiek gaan stijgen. Deze loonstijgingen zijn marktconform. Afgelopen april 2022 zijn de lonen van horecawerknemers voor het eerst gestegen met 3,4%. Per 1 januari 2023 zal er nogmaals een stijging van 2% plaatsvinden. Ook krijgt vanaf 2023 iedere medewerker een vaste periodieke stijging van 2% toegepast op het salaris als hij of zij een vol kalenderjaar dezelfde functie heeft. Uiteraard mag de werkgever ook kiezen om dit percentage omhoog te schroeven. Ook de jeugdlonen verbeteren per 1 september 2022 door het toepassen van de cao-jeugdpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon.

Naast de loonstijgingen, zal ook de balans tussen werk-privé verbeterd worden. Wat onder meer veranderd is het tijdig publiceren van werkroosters. Werkroosters dienen voortaan tenminste drie weken van te voren bekend te zijn. In deze roosters wordt o.a. gestreefd naar vaste rustdagen. Iedere werknemer heeft voortaan eenmaal in de twee weken recht op ten minste twee aaneengesloten rustdagen, naast het bestaande recht om een weekend niet ingeroosterd te zijn. Daarnaast komt er een betere regeling voor plus- en minuren. Ook wordt er vanaf 2023 voor iedere horeca medewerker een keuzebudget van €150 vrijgesteld voor de zelfontwikkeling van horecapersoneel. 

Nieuwe horeca CAO en de WAB

Als werkgever moet je voldoen aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Echter zijn er wat afwijkende regels voor de horeca opgenomen in de cao, namelijk:

  • De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst is verkort van 4 dagen naar 24 uur.  Dit zorgt ervoor dat werkgevers sneller kunnen schakelen bij onverwachte uitval. 
  • Voor seizoenskrachten is de verplichte pauze tussen twee tijdelijke contracten niet maximaal 6 maanden, maar maximaal 3 maanden.
  • Seizoenswerk bij horecaketens die afhankelijkheid zijn van weersomstandigheden zoals strandhoreca zijn nieuwe verplichtingen uit de WAB niet van toepassing. Denk aan de verplichte oproeptermijn, extra uitbetalen als een oproep kort van tevoren wijzigt of een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden.

Belangrijk voor werkgevers

Nu het duidelijk is wat de belangrijkste aanpassingen zijn van het CAO, zullen we bespreken wat voor de werkgevers belangrijk is om te weten. Zoals besproken zullen de lonen van jouw werknemers dus periodiek blijven stijgen. Het is dus van belang om de lonen goed te blijven evalueren en je uiteraard te houden aan de nieuwe richtlijnen van de CAO. Wil jij investeren in duurzaam personeel en een goed werkgeverschap? Ga dan is experimenteren met interessante aanvullingen op de arbeidsvoorwaarden van jouw personeel. Dit hoeft niet betrekking te hebben op de lonen, maar denk bijvoorbeeld aan andere interessante extra’s in de arbeidsvoorwaarden om personeel aan je te binden. Zorg voor een fijne werkomgeving voor jouw personeel en voorkom bijvoorbeeld ziekteverzuim. Daarnaast trekt tevreden personeel, nieuw enthousiast personeel aan. Denk hier dus is goed over na!

Samengevat: belangrijkste punten op een rijtje

  • Loonsverhoging van 3,4% op 1 april 2022 en 2% op 1 januari 2023.
  • Betere balans werk-privé door o.a. een betere regeling min- en plusuren en een rooster dat minimaal 3 weken van tevoren bekend gemaakt moet worden.
  • De jeugdlonen verbeteren per 1 september 2022 door het toepassen van de cao-jeugdpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon. Daarmee gaan de lonen voor jongeren omhoog. 
  • Jaarlijkse loonstijging van 2% voor werknemers die een vol kalenderjaar hebben gewerkt in dezelfde functie. 
  • Individueel keuzebudget van €150 per jaar voor eigen ontwikkeling vanaf 1 januari 2023
  • Behoud van flexibiliteit rond seizoen krachten- en oproepovereenkomsten.

Personeelsplanning in de horeca: een lastige klus?

Wil jij ook ervaren hoe Skednet kan ondersteunen bij het maken van werkroosters, het bijhouden van urenregistratie en verlof? Probeer Skednet direct 14 dagen gratis en vrijblijvend of vraag een demo aan! Ontdek hoe Skednet jou kan helpen met het managen van de personeelsplanning. 

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan snel contact met ons op. Ons team staat voor je klaar!