Rapportages vormen een belangrijk middel om te weten hoe je organisatie ervoor staat. Je wilt graag weten hoe je bedrijf of organisatie presteert. Skednet helpt je daarbij. De planningstool heeft nagenoeg onbeperkte rapportagemogelijkheden. Ook krijg je met Skednet automatisch inzicht in de productiviteit van medewerkers en in de loonkosten per uur. Ook real-time tijdens het roosteren. Lees hier wat de rapportages van Skednet voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Mogelijkheden

Als werkgever wil je niet alleen goed je medewerkers inplannen. Je wilt ook graag weten wat de winstgevendheid is. Zijn de juiste mensen op het juiste tijdstip en de juiste locatie ingezet? En daar kom je heel snel achter met de rapportages van Skednet. Bij Skednet kun je kiezen wat erin moet staan. Je kunt rapportages maken over het rooster per dag, per werknemer, per afdeling, per vestiging of van je gehele organisatie. Je kunt ook inzichtelijk maken hoe er tijd voor tijd is ingezet. Ook heb je zo snel inzicht in de verlofuren en de vakantiesaldi. En handig; de meeste rapportages kun je downloaden in pdf of Excel.

Rapportagemogelijkheden voor het rooster

Managementrapportages

Naast deze gewone rapportages kun je ook uitgebreide managementrapportages maken met Skednet. Neem hier bijvoorbeeld de gebudgetteerde omzet en de gerealiseerde omzet in op. Of de geplande uren versus de daadwerkelijk gewerkte uren. Uiteraard kun je ook de productiviteit opnemen in de managementrapportages, zodat je inzicht hebt in de omzet per persoon per uur. Bovendien zit er een handig logboek in de tool van Skednet. In dit logboek worden alle roosterwijzigingen opgeslagen. Op deze manier kun je altijd goed checken of beweringen over gewerkte uren of bijvoorbeeld geruilde diensten kloppen.

Kortom: met goede rapportages wordt het sturen op je KPI’s een stuk eenvoudiger! Real-time inzicht in het workforcemanagement, zoals productiviteit, beschikbaarheid en personeelskosten versterken je grip en leggen een fundament voor het nemen van onderbouwde beslissingen.

Rapportages bij Skednet: meer weten?

Wil jij bekijken hoe je de rapportages van Skednet kan gebruiken om jouw workforcemanagement te verbeteren? Neem dan contact op met Skednet!