Skednet is verheugd dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) haar subsidieaanvraag in het kader van het project KEI 2018 (Kennis & Innovatiesubsidie) in de zomer van 2018 heeft toegekend. De KEI 2018 subsidieregeling wordt medegefinancierd door de Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Verdere innovatie door KEI 2018

Mede dankzij deze subsidie kan Skednet innovaties realiseren voor haar online software-applicatie voor personeelsplanning en urenregistratie. Skednet ontwikkelt door de KEI-2018 subsidie mede:

  • verdieping functionaliteiten
  • verkennen nieuwe modules
  • future-proof maken van de applicatie. Onder andere door onderzoek en ontwikkeling van nieuwe databasestructuur
  • uiteindelijk ontwikkeling beta applicatie

Over de Kennis & Innovatiesubsidie 2018

Met de Kennis & Innovatie-subsidie (KEI) haalt een ondernemer meer kennis in huis. Kennis voor technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie. Voor het tijdelijk in dienst nemen of het detacheren van hoogopgeleid personeel of een promovendus, ontvangt een ondernemer subsidie over de brutoloonkosten of detacheringskosten. De subsidie kan oplopen tot maximaal 200.000 euro. De subsidie is bestemd voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Fryslân of Groningen. Voor meer informatie over deze regeling, kijk dan op de website van SNN.

Meer weten over deze innovaties? Neem dan gerust contact met ons op!