Sinds 1 oktober 2020 kunnen ondernemers steun aanvragen vanwege de coronacrisis bij het Rijk in het zogeheten 3e steunpakket voor bedrijven in de coronacrisis. Na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op 20 januari is er een uitbreiding aangekondigd van dit pakket. Sommige maatregelen raken direct de loonkosten van ondernemers. We zetten ze kort op een rijtje.

Hoofdpunten uitbreiding steunpakket

Er moet nog een en ander preciezer worden vastgelegd, maar dit is de samenvatting van de uitbreiding van het pakket:

 • TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten): de vergoeding gaat omhoog, vanaf 30% omzetverlies wordt 85% van de vaste lasten vergoed. Ook bedrijven met meer dan 250 medewerkers kunnen TVL aanvragen. Het maximale subsidiebedrag gaat van 90.000 naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 voor het niet-MKB.
 • NOW-subsidie wordt verhoogd naar 85% van de loonsom.
 • Tozo: de vermogenstoets vervalt.
 • Starters: het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. Aan de precieze invulling wordt nog gewerkt.
 • Voorraadvergoeding voor winkels: het bedrag wordt verhoogd. De subsidie zal voor de eerste twee kwartalen van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL, tot maximaal 200.000 euro.
 • Garantietoets voor evenementen: evenementen die deze zomer niet doorgaan worden gecompenseerd. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt.
 • Belastinguitstel: ondernemers kunnen tot 1 juli uitstel aanvragen.

NOW-regeling voor loonkosten verlengd

Als we specifiek letten op de regelingen voor werkbehoud (NOW 3), dan zijn de belangrijkste punten rondom de loonkosten voor de ondernemer:

 • Je krijgt vanaf 1 april 2021 loonsteun bij 30% of meer omzetverlies. Voor de maanden oktober tot en met december 2020 en januari 2021 tot en met maart 2021 is de grens voor omzetverlies nog 20%.
 • Je moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
 • In de periodes van 1 oktober tot en met 31 december 2020 en van 1 januari tot en met 31 maart 2021 kan de loonsom dalen met 10% zonder dat je minder tegemoetkoming krijgt.
 • Als je personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijg je geen verlaging meer van de NOW-compensatie die je ontvangt. Je bent wel verplicht je werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doe je dat niet, dan kun je een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. Je moet contact opnemen met UWV om je werknemers te begeleiden.

De steun in loonkosten gaat dus iets omhoog met deze maatregelen. Voor veel ondernemers zal dit nog steeds betekenen dat de vaste lasten nauwelijks op te brengen zijn. En als je dan moet besluiten om afscheid van medewerkers te nemen, dan krijg je in ieder geval geen ‘boete’ meer binnen de NOW-steun.

Meer info over de details van de regelingen vind je hier.

Hulp nodig?


Kun je nog wel wat hulp gebruiken om je personeelsplanning in te richten in deze aanhoudend lastige tijden? Aarzel niet om dan contact op te nemen met ons!