Vakantiedagen tijdens corona, hoe ga je daar mee om als werkgever nu de zomervakantie weer in het zicht is? Mag je bijvoorbeeld medewerkers vragen om vakantiedagen op te nemen, als het in jouw organisatie door corona nog rustig is? Skednet zet hier een aantal zaken op een rij die je moet weten over vakantiedagen tijdens corona.

Wettelijke vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Dat zijn 4 keer het aantal uren die een werknemer per week werkt. Die mogen werknemers in losse uren opnemen, of in aaneengesloten periodes. Een werknemer moet in de gelegenheid zijn ieder jaar zijn vakantiedagen op te nemen. Als een werknemer meer vakantie-uren opbouwt dan het wettelijk aantal, dan zijn dat bovenwettelijke vakantiedagen. En belangrijk tijdens deze coronacrisis: werknemers bouwen ook vakantiedagen op tijdens ziekte. Als zij dus een periode uitvallen doordat ze corona krijgen, dan gaat de opbouw van hun vakantiedagen gewoon door, wettelijk gezien.

Vakantiedagen dwingen op te nemen, mag dat?

De wet is er heel duidelijk in: je kunt een werknemer niet dwingen om vakantiedagen op te nemen. Ook niet nu tijdens corona, als het wellicht erg rustig is in je organisatie. Je kunt het natuurlijk wel vragen, maar de werknemer is niet verplicht om hier op in te gaan. Ook niet de bovenwettelijke uren. Die mogen overigens wel worden uitbetaald, in tegenstelling tot de wettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen mogen alleen worden uitbetaald bij afloop van een dienstverband. Check ook even de cao van jouw branche, daar is mogelijk iets in opgenomen over deze uren.

Vakantieverlof intrekken door werknemer

Verlof mag werknemer niet zo maar intrekken, als deze reeds is aangevraagd. Stel, een werknemer heeft vakantie aangevraagd en deze is goedgekeurd. Door coronaomstandigheden wil de werknemer de uren liever op een ander moment dan de ingeplande zomervakantie opnemen. Dat kan alleen met toestemming van de werkgever.

Opmaken vakantiedagen vorig jaar

Door de lockdown van vorig jaar en dit jaar hebben veel mensen hun vakantie uitgesteld. Hierdoor ontstaat er onderhand een ‘stuwmeer’ aan vakantiedagen. Het gevaar bestaat, dat veel van je werknemers deze uren allemaal tegelijk willen opnemen deze zomervakantie, als de coronamaatregel dat weer toestaan. Je kunt bepaalde aanvragen weigeren wegens zwaarwegend bedrijfsbelang als je bedrijf anders echt niet meer kan draaien. Maar het is ook verstandig om werknemers te wijzen op de het feit dat vakantie-uren van het vorige jaar, per 1 juli vervallen. Gespreid opnemen is dus ook in hun voordeel. Wijs hen tijdig schriftelijk op deze maatregel, anders behouden ze hun uren. Een andere optie is om schriftelijk vast te leggen dat de uren van vorig jaar niet vervallen per 1 juli, maar op een ander moment, bijvoorbeeld 1 januari 2022.

Maak je zomerplanning rond

Kortom, je personeelsplanning voor de zomervakantie kent dit jaar een aantal extra uitdagingen door corona. Het devies is en blijft: zorg voor duidelijke communicatie en plan op tijd in. Dit regel je snel en direct met de app van Skednet. Zo bereik je je werknemers snel op hun smartphone en is iedereen altijd goed op de hoogte van de uren en planning.

Meer weten?

Heb je vragen over je zomerrooster in deze coronatijd?  Neem dan contact op met ons, we helpen je graag!