Verschillende branches hebben verschillende afspraken gemaakt over werkuren, pauzes en rusttijden in hun cao’s. Hoe verwerk je die goed in je personeelsplanning voor jouw organisatie in bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg, de horeca of de retail & logistiek? Skednet geeft je hier een handige tip over!

Regels

Rondom werkuren, pauzes en rusturen voor werknemers bestaan veel regels, via de algemene arbeidstijdenwet, de arbeidstijdenbesluiten en branchespecifiek, vastgelegd in cao’s. Zeker de regels van die laatste, de cao’s per branche kunnen hele specifieke eisen stellen aan de mogelijkheden van jouw organisatie, bijvoorbeeld een tuincentrum.

Werkuren en rusttijden automatisch verwerken

Om te allen tijde aan de eisen op het gebied van arbeidstijden te voldoen, is het raadzaam om te zorgen dat deze regels automatisch zijn verwerkt in je roosterprogramma. Met de applicatie van Skednet is dat uiteraard mogelijk. Op deze manier kun je voor al je medewerkers een rooster opstellen dat voldoet aan alle eisen die gesteld worden door wet en cao. Dit zorgt er niet alleen voor dat je de wet niet overtreedt, maar dat je medewerkers ook tevreden zijn omdat hun rooster correct wordt opgesteld.

Hoe werkt dit concreet in Skednet? Als je volgens een specifieke cao je rooster maakt in Skednet, dan geeft de applicatie automatische een seintje als de regels geschonden dreigen te worden tijdens maken van je personeelsplanning. Zo voorkom je dus dat er fouten in je rooster staan. Voor de roostermaker een geruststelling en voor de medewerker ook! Die kan er immers op vertrouwen dat het rooster altijd de juiste regels in acht houdt. Mocht de medewerker toch nog graag een aanpassing doen, dan kan hij of zij dat ook heel eenvoudig via de applicatie centraal kenbaar maken.

Vragen?

Wil je meer weten over eenvoudig een personeelsplanning maken volgens geldige cao-regels van jouw branche? Aarzel niet om dan contact op te nemen met Skednet!