Als werkgever heb je te maken met diverse soorten verlof die werknemers kunnen opnemen. Een veel voorkomend verlof is uiteraard het ouderschapsverlof en daar gaat per 2 augustus 2022 het een en ander in veranderen. Wij nemen je mee in de wijzigingen die voor jou als werkgever belangrijk zijn om te weten en hoe je maximaal voorbereid kan zijn op deze wetswijziging. 

Wat houdt het ouderschapsverlof precies in?

Het ouderschapsverlof geeft ouders het recht op maximaal 26 weken onbetaald verlof totdat het kind 8 jaar oud wordt. Dit geldt dus zowel voor vader als voor moeder. Zij mogen dus maximaal 26 keer de werkuren per week opnemen en dit geldt per kind. Met deze regeling worden ouders gestimuleerd om zoveel mogelijk tijd met hun kind(eren) door te brengen. Echter omdat het verlof onbetaald is, zijn er veel ouders die weinig tot geen gebruik maken van het recht. Hierdoor is de discussie ontstaan over de invulling van deze regeling en mogelijke veranderingen. Hoe kunnen de ouders wel tegemoet gekomen worden?

Als resultaat daarvan komt er dus vanaf 2 augustus 2022 een nieuwe regel bij. Van de 26 weken, mogen ouders straks negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Het betaalde ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken en het verlof mag door de ouder flexibel worden opgenomen. Wel moet het verlof worden opgenomen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. 

Belangrijk voor werkgevers

Ouderschapsverlof mag je als werkgever niet weigeren. Dit was altijd al zo, maar wat voor regels zijn er nou precies verbonden aan de nieuwe regelgeving?

Ook het betaalde ouderschapsverlof mag door de werkgever niet geweigerd worden. Het betaalde ouderschapsverlof geldt voor biologische ouder(s), maar ook voor ouders van een geadopteerd kind, stiefkind of pleegkind. Het verlof kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd, zolang het kind dus nog geen één jaar is. Als het verlof door de werkgever is aangevraagd en toegekend ontvangt de ouder een uitkering van het UWV, wat maximaal 70% van het salaris is. Ook heb je als werkgever de mogelijkheid om het salaris van de werknemer tot 100% aan te vullen. De regeling is uiteraard geen verplichting en ouders bepalen zelf in hoeverre zij gebruik willen maken van de regeling. Ouders moeten 2 maanden van tevoren het betaalde ouderschapsverlof aanvragen bij het UWV.

De uitbetaling van het betaalde ouderschapsverlof is dus niet de verantwoording van de werkgever, maar wordt uitgekeerd door de overheid (UWV). Ondanks dat je als werkgever niet verantwoordelijk bent voor de uitkering van het salaris zijn er wel andere zaken waar je zeker over moet nadenken. Door deze wetswijziging zullen jonge ouders, naast andere verloven zoals zwangerschapsverlof, recht hebben op ruim 2 maanden betaald verlof. Er zal hoogstwaarschijnlijk dus een enorme stijging gaan plaatsvinden in het aantal verlofdagen van ouders waarvan hun kind net is geboren. Als werkgever zal je wel zelf vervangers voor deze werknemers moeten regelen en de kosten die daarbij komen kijken. 

Vanaf 9 augustus 2022 kun je voor jouw werknemers de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen

Ouderschapsverlof juist registreren met Skednet

Uiteraard kun je in Skednet op een correcte en zuivere wijze het ouderschapsverlof registreren. Evenals de eventuele impact op het salaris van de betreffende medewerker(s). Meer weten over de mogelijkheden van Skednet voor jouw organisatie? We gaan graag het gesprek met je aan!

.